HARDANGER OPPLEVELSE

Det gode teamet - nøkkel til positive resultat

Teambyggingsseminar skapar gode samarbeidsklima, og fører til samspelskompetanse og lyst til å nå felles mål. Gå til webside: Hardanger Sunnhordlandske Teambygging

  • for bedrifter og andre organisasjonar
  • praktisk og aktivt
  • tilpassa kunden sine behov
  • ved problem eller kun til lyst
  • kan arrangerast der kunden er
  • Hardanger Sunnhordlandske Teambygging tilbyr praktiske seminar til grupper frå fem personar og oppover.

Tidsramme: Frå fem timar til to dagar.
Innhald: Seminara består av ein teoretisk og ein praktisk del, der din organisasjon sine ønskje og behov dannar utgangspunkt for innhaldet.
Plassering: Seminara kan arrangerast på fjellet, ved fjorden eller ved havet. Deler av opplegget er utandørs; Me vel dei omgivnadane du ynskjer, og kan gjera avtale med hotell eller andre overnattingsstader for deg.

Ta kontakt for tilbod om innhald og pris!

Helsing Hardanger Sunnhordlandske Teambygging
Anna Bjørkevoll - Hardanger opplevelse
Ragna Flotve - Heraklit Endringsnavigatøren

Gå tilbake