HARDANGER OPPLEVELSE

Lagbygging / teambuilding

Programmet er tilpasset hver enkelt bedrift / organisasjon. Gjennom felles opplevelser, lek, alvor og humor forbedres arbeidsmiljøet og effektiviteten øker betraktelig.

Aktivitetene utfordrer hele gruppa, og hver enkelt vil oppleve seg selv og andre i nye og ukjente situasjoner.

       • Lagbygging: varer fra 3 timer til 3 dager.
       • 8 - 12 deltakere per instruktør / veileder
       • Oppvarmingsøvelser / "icebreakers"
       • Foregår der kunden måtte ønske å være  

Lagbygging foregår ute med naturen som ramme rundt aktivitetene.

Lagbyggingen inneholder følgende grunnelement:

Verdiavtalen

Verdiavtalen gir rammene som danner grunnlaget for lagbyggingen. Avtalen inneholder de verdiene som alle gruppemedlemmene mener må etterleves for at gruppa skal fungere optimalt sammen.

Aktivitetene

Aktivitetene kjennetegnes ved at ingen av dem er fysisk krevende, men alle krever fysisk involvering. Det er klart definerte mål og regler for selve gjennomføringen, men hvordan en løser dette i praktisk, er opp til den enkelte gruppe.

Evaluering

Etter at en har gjennomført de praktiske øvelsene, evalueres gruppa med utgangspunkt i verdiavtalen og erfaringer fra øvelsene.

Lagbygging: garantert moro!

Samarbeidsleik

Samarbeidsleik går over 2 - 3 timer, og gjennom ulike øvelser vil den enkelte oppleve seg selv og andre i nye og ukjente situasjoner.
Øvelsene bygger i stor grad på øvelsene i lagbyggingen, men blir satt inn en mindre krevende kontekst 

 

Gå tilbake