HARDANGER OPPLEVELSE

Vinteraktiviteter

Samspillsaktiviteter i snøen

Vi setter sammen et knippe av ulike snø-aktiviteter / konkurranser i forhold til ønsker, gruppestørrelse og tid til rådighet. En får da et variert aktivitetstilbud som fordrer gruppa på ulike måter. Ved større grupper deler vi inn i mindre lag, der lagene rullerer mellom de ulike aktivitetsbasene. Lagene konkurrerer mot hverandre og konkurranseinstinktet er på topp. Lagene rullerer slik at alle får prøvd seg på alle aktivitetene og det blir ingen venting.
Garantert moro!

Det blir gitt poeng alt etter innsats, tid, kreativitet og beste lag. Til slutt kåres et vinnerlag.

Varighet fra 2-3 timer til hele dager

Eksempler på aktiviteter:
Ake- eller snøbrettstafett  •  vinterrebus  •  tandemski  •  trugestafett  •  snøorientering  •  isflak hopping
•  snøblindløp  •  nedoverkick i akerenna med mer.

Snøaktiviteter med overnatting: 
Snøkonkurranser  •  overnatting i hytter  •  moro i snøen  •  vedfyrt badstu  •  snøskutertransport. 

 

Gå tilbake